Город

Donatı hasırı ve donatı kafesi: maliyet kazanç

Fayda maliyet analizi örneği

Firmamız her türlü inşaatlarda prefabrik betonarme ürünlerin kullanılmasını önerir. Bu aşağıda sunulan ve örneklerle kanıtlanan yüksek maliyet etkinliğini sağlar.

Örnek 1.

Yerinde dökme çelik kafesli konut binası. Yüksekliği - 22 katlı. Sınıfı - Ekonomi. Alanı - 16 bin metrekare.

Hazır donatı kafeslerinin ve hazır ürünlerin kullanılması 23,8 milyon rublelik tasarruf sağlamaktadır. Bu miktar proje maliyetinin % 6.4’üne denk gelmektedir. Bu durum aşağıdaki tablodaki rakamlar ile kanıtlanmıştır.

  Ekonomik parametreler 

  Ölçü birimi 

Şantiyede demir donatı işleme

Prefabrik donatı kafeslerinin ve hazır ürünlerin kullanımı 

  İnşaat süresi gün

дней 738 540

  Toplam döner sermaye miktarı. bin ruble.

тыс. руб 34 452

  Aşağıdaki maddeler maliyetlere dahil edilince:

  - Gereginden fazla üretilen malzeme;
  - Kullanılan malzemelerde oluşan zaiyat;
  - İnşaat süresi  

bin ruble

 

425
612
33 415 

  Demirci işgücü maliyeti (10 kişi)

bin ruble 4 356

  Kalıp seti (100 kez kullanıldıgı varsayılmıştır)

тыс. руб 1 600

  Kafes üretim maliyeti

bin ruble 17 002

  Toplam gider

bin ruble 42 389 18 602

  Toplam inşaat maliyetine göre oranı 

% 11,4 5
Örnek 2.

Özel konut inşaatı

Konuttaki bodrumun (10 303 m x 7 559 mm) güçlendirilmesi için iki kat demir donatı (d=12 мм) ya da prefabrik donatı hasır ve donatı kafesi kullanılabilir. Bu varyantların karşılaştırma analizi aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Fiyatlar 2009 yılında geçerli fiyatlardır.

Varyant 1
(demir donatı kullanarak güçlendirme)
Varyant 2*
(hazır donatı hasırı ve donatı kafeslerini kullanarak)
Inşaat demiri - 24 204 ruble Donatı hasırı ve donatı kafesi - 21 881 ruble
Demir hazırlama (kesme ve bükme), kafes montajı ve kaynak işleri - 12 344 ruble Donatı hasırı ve donatı kafesleri kullanarak karkas oluşturma - 6 172 ruble
Toplam: 36 548 руб. Toplam: 28 053 руб.

* А500 markalı demirler güçlendirme için en iyi seçimdir. Bu tür demirler en iyi maliyet fayda sağlamaktadır.

Inşaat maliyetini azaltmak için güçlendirme sırasında prefabrik donatı hasırı ve donatı kafesleri kullanılır. Tabloda gösterilen Varyant 2 bu seçimin yüksek maliyet avantajını kanıtlamaktadır.

Bodrum güçlendirme planı

Bodrum güçlendirme planı.

Donatı hasırı ve donatı kafesi: maliyet kazanç

Çeşitli binaların yapımında kullanılan standar donatı hasırı ve donatı kafesleri yüksek maliyet avantajı sağlamaktadır, çünkü:

  • A400 (А-III) demir donatılar yerine yüksek verimli A500C, A500SP ve B500C haddelenmiş metalden yapılan donatı kafesleri kullanıldığında çelik kullanımı % 10-20 azalmaktadır;
  • Ankraj çubuklarının uzunluğunun azalmasıyla birlikte çatlamaya karşı direncin artması ve aynı zamanda deformasyon riskinin azalması. Tüm bunların sebebi ise kullanılan A500SP markalı demir donatının betona güçlü aderans sağlamasıdır;
  • Çok miktarda demir donatının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaması. Prefabrik donatı hasırı ve donatı kafeslerinin kullanılması proje iş maliyetinin ve adam saat oranını düşürmektedir;
  • Yerinde bağlama işlerine ihtiyaç duyulmaması iş performansının artmasını, iş maliyetinin ve süresinin azalmasını sağlamaktadır.

Standardize edilmiş demir ürünlerin kullanımı (donatı hasırı ve donatı kafesleri) maliyetlerin ve inşaat süresinin azalmasını, iş performasının ve kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Şantiyede demir hazırlama alanı

Organizasyon maliyetleri

Birçok modern inşaat şirketleri kaynaklı demir ürünlerini üretmek için şantiyede ayrı bir alanı düzenlemek zorunda kalmaktadırlar. Sonuç olarak inşaat işlerinin maaliyeti artmaktadır, çünkü:

Ayrıca, yerinde bağlama alanında yapılan işlerin performansı fabrikadaki otomatik işleme hatlarında yapılan işler kadar kaliteli değildir.

Yerinde donatı bağlama durumunda yapının kalitesi düşmektedir

Donatı hasırın ve donatı kafeslerinin sahada yapılması ürünlerin kalitesini düşürmektedir. Buna neden olan sebeplerden bazıları:

tüm bunlar prefabrik ürünlerin hazırlanması sırasında kabul edilemez şeylerdir.

Yerinde yapılan kaynak dikişlerinin radyografik ve ultrasonik analiz sonucunda yaklaşık % 75 kusurlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, inşaat şirketleri çok sık elle demir bağlama sistemi kullanmaktadır. Yerinde bağlama adam saat konusunda önemli bir artışa yol açmaktadır.

Ekolojik açıdan prefabrik kaynaklı ürünlerin kullanımı

Prefabrik donatı hasırı ve donatı kafeslerinin kullanılması iyi ekonomik göstergelerden ziyade inşaat sahalarını da çevre dostu olmasını sağlamaktadır. Bunun sebebi ise sahada demir bağlama alanının olmamasıdır. Sahada kaynak işlerin gerçekleşmesi atmosferik gaz kirliliğine ve yüksek yoğunluklu ışığa yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tür bir yaklaşım, gürültü seviyesini ve üretim atık miktarını azaltmaktadır. Bütün bu avantajlar, ekolojik durum ve atmosfer üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir.

Bize ulaşın
Biz arayalım
Ваше сообщение успешно отправлено.